Les noves tecnologies han produït un canvi en les nostres vides quotidianes i, lògicament, l'ensenyament no ha estat aliè d'aquest nou paradigma. Actualment es fa necessari aprofitar les possibilitats oferides per les TIC, per tal d'enriquir i complementar el procés formatiu de l'alumnat.

Un dels objectius d'aquest curs és que els participants creen el germen de la seua futura aula virtual.

 

OBJECTIUS

 • Aprendre a utilitzar la plataforma Moodle com a professors i creadors de cursos.
 • Aprofitar les eines bàsiques que ofereix la plataforma per al seu ús a l’aula.
 • Fer un ús fluït dels recursos i activitats bàsiques que es poden incloure.
 • Aprendre a gestionar les funcions d'administració bàsiques de Moodle: matriculació d’alumnes, creació de categories de cursos, etc.
 • Crear un aula virtual bàsica.
 • Aplicació pràctica: portal educatiu "Tu Instituto Online" www.tuinstitutoonline.com.

 

CONTINGUTS

 • Introducció a la plataforma Moodle. Conceptes bàsics.
 • Gestió del perfil d'usuari.
 • Creació de cursos en Moodle. Estructura i configuració del nostre curs.
 • Integració de continguts i material didàctic: fitxers, adreces d'Internet, objectes inserits, etc.
 • Creació d'activitats bàsiques: pujada de fitxers, enquestes, qüestionaris, glossari.
 • Eines de comunicació: foros i missatgeria interna.
 • Configuració bàsica del calificador.